Yeni Teşvik Paketi Bakanlar Kurulu Kararı Açıklandı

Yasaya göre 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanır. Yani yasa 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren alınan belgeleri kapsayacaktır.
Yeni destek programına göre teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşuyor.
- Genel Teşvikler
- Bölgesel Teşvikler
- Büyük Ölçekli Yatırımlar
- Stratejik Yatırımlar.
Sistemde 6 bölge mevcut.
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER
ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI 
Öncelikli yatırım konularında yatırım yapmak isteyen firmalar bölge şartı aranmaksızın 5.bölge desteklerinden yararlanırlar. Yatırımın 6. bölgede bulunması durumunda kendi bölgesindeki desteklerden yararlanır
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
SEKTÖREL DESTEKLER TABLOSU
İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI
YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEK UNSURLARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI 
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ GTİP LİSTESİ 
STRATEJİK YATIRIM NEDİR? 
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
KDV İSTİSNASI VE İADESİ
FAİZ DESTEĞİ 
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 
VERGİ İNDİRİMİ
YATIRIM YERİ TAHSİSİ 
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANCAK YATIRIMLAR 
ARGE VE ÇEVRE YATIRIMLARI


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat