Yatırım Teşvik Sistemi 4. Bölge Destekleri

Yatırımlarda devlet yardımlarının amacı, katma değerli ürünlerin üretimini ve alım işlemlerini arttırmak ve firmaları yatırımlara yönlendirmek, ülkemizde gerçekleşen üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası doğrudan yatırımların ülkemiz üzerinde gerçekleşmesine özendirerek rekabeti arttırmak ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltarak ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi, genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırımların teşvik ve stratejik yatırımların teşvik uygulamaları olmak üzere 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Alınan karar kapsamında destek uygulamaları açısından iller, gelişmişlik seviyelerine göre altı farklı bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, 4. Bölgeye sağlanan destek unsurları; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğidir.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat