Yatırım Teşvik Sistemi 3. Bölge Destekleri

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi, genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırımların teşvik ve stratejik yatırımların teşvik uygulamaları olmak üzere 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Alınan karar kapsamında destek uygulamaları açısından iller, gelişmişlik seviyelerine göre altı farklı bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, 3. Bölgeye sağlanan destek unsurları; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğidir.

Yatırım teşvik belgesi almak ve bu gibi desteklerden yararlanmak isterseniz, işlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat