YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGE DESTEKLERİ

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, 5. Bölgeye sağlanan destek unsurları; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğidir.

Yatırım teşvik belgesi almak ve bu gibi desteklerden yararlanmak isterseniz, işlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat