Yanıltıcı Sağlık Beyanlı Tanıtılan Ürünler Hakkında

Gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere birçok ürün grubunun sağlık beyanı ile yapılan tanıtım ve satışının, vatandaşlarımızın ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına maruz kalmasına neden olduğu görülmektedir.

Bakanlık tarafından hazırlanan 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a bu konuyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.

Bu doğrultuda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak ürün tanıtım/satışlarının tespiti halinde; gerekli işlemlerin yürütüleceği kamuoyuna duyurulur.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat