YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yabancı Personel çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat