X. KOBİ Zirvesi İstanbul'da Başladı.

Prof. Dr. Habip ASAN, TPE’nin temel faaliyet alanı olan sınai mülkiyet haklarının, KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı sağlayan en önemli araçlardan biri olduğundan söz ederek, KOBİ’lerin sınai mülkiyet sistemi içerisinde aktif bir şekilde yer almaları yönünde yapılması gerekenleri anlattı. 

Prof. Dr. Habip ASAN, KOBİ’lerin rekabet güçlerini, girişimciliklerini ve inovasyon kapasitelerini arttırmaya yönelik TPE’nin yapmış olduğu çalışmalar, yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. 

Siyaset, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Zirve kapsamında, iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda; “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması: İhracatçı KOBİ’ler ve Uluslararası Rekabet Gücü”, “Türkiye’de Sanayileşme Sorunları ve KOBİ’lere Yönelik Çözümler”, “Yeni Pazarlar, Yeni Pazarlama Stratejileri”, “KOBİ’ler İçin Bilim-Teknoloji- Bilişim-Yenileşim”, “KOBİ’ler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri” konuları ele alınacak. KOBİ’ler için dönüşümü esas alan bir yol haritası oluşturulacak.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat