TURİZMDE ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR-TURİZM YATIRIM TEŞVİK

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak ve bölgesel desteklerden yararlanacak olan turizm yatırımları, 6. Bölgede yapılması durumunda KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi gibi kendi bölgesinin desteklerinden yararlanabilirler. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bölgelerde yapılması durumunda ise KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi 5. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat