TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ-TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

Turizm Yatırım Belgesi alımından sonra, Yatırım Teşvik Belgesi alarak birçok destekten yararlanabilirsiniz. Yatırımı tamamladıktan sonra Turizm İşletme Belgesi alarak “Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı” desteğinden yararlanabilirsiniz.

 

·         Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı: Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki araziler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca,  bedeli karşılığında yerli veya yabancı turizm yatırımcılarına tahsis edilebilir. Yatırımcılar, toplam yatırım bedelinin yüzde 5’i oranında kesin ve süresiz teminat mektubunu Bakanlığa sunarak, ön izin tahsisi talebinde bulunabilirler. Yıllık ön izin bedeli, toplam yatırım maliyetinin binde 1’idir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca kesin tahsisi yapılan taşınmazların ilk yıl kullanım bedeli, toplam yatırım maliyetinin binde 5’idir (Termal ve kış turizmi tesislerinde binde 2,5). Tesisin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hâsılatı üzerinden Hazinece yüzde 1 oranında Hazine payı alınır. (Termal ve kış turizmi tesislerinde binde 5) Turizm yatırımına tahsis edilen taşınmaz orman arazisi üzerinde ise, bir defaya mahsus olmak üzere, proje toplam bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde 3’ü, Orman Geliri olarak Hazine’ye ödenir. 


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat