Tip Onay Muafiyet Belgesi

Otomotiv ürünleri başta olmak üzere belirli ürünler Tip Onay Belgesi gerektirmektedir. Ancak özellikleri ve kullanım alanları itibariyle Tip Onay yönetmeliklerinin kapsamı dışında kalan mallarda Tip Onay Belgesi’nden muaf olduğunu gösteren bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi ile ithalat yapılabilmektedir.
 
Tip Onay Muafiyet Belgesi başvuruları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat