Tıbbi Cihaz

1)TİTUBB’ta kayıt bildirim işlemi Kurumca tamamlanmış olan ürünlerin kayıtları ilgili firma tarafından güncellendiğinde; geri ödeme işlemlerinde herhangi bir mağduriyet oluşmaması açısından söz konusu güncelleme kaydı Kurumca değerlendirilinceye kadar SGK onay statüsü değişmeyecektir. Yani yapılacak güncellemeler Kurumca inceleninceye kadar SGK onayı devam edecektir. Ancak, güncellenen bu kayıtların Kurumumuzca kayıt bildirim işlemi tamamlandıktan sonra SGK onayı “Y” statüye geçecek olup, “S.B. Durumu” “Kayıt Bildirim İşlemi Tamamlanmıştır” statüsüne geçince SGK sayfası da güncellenmelidir.  
 
2) 31/12/2012 tarihinden itibaren TİTUBB sistemini kullanan tüm firmalar, kayıt/bildirim işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “güvenli elektronik imza” ya da mobil imza kullanmaya başlamıştır. TİTUBB sistemini kullanan tüm firmaların güvenli elektronik imza ile sisteme giriş yapabilmeleri için, nitelikli elektronik sertifikalarını (NES), yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin etmiş olması gerekmektedir. Güvenli elektronik imza ya da mobil imza olmadan TİTUBB sistemine şifreli giriş alanlarından giriş yapılamamaktadır. Yeni firma kaydı linkini kullanarak yapılan yeni firma kaydı ve onaylı olmayan statüdeki firma güncellemesinde de  firma yetkilisinin e-imzalı/mobil imzalı girişi istenecektir. 


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat