Tareks Kaydına İlişkin Bilgilendirme

02.01.2014  tarihli yayımlanan Ekonomi Bakanlığı duyurusunda TİTUBB sistemi üzerinde kayıtlı olan ve aşağıdaki GTIP numaralarına sahip olan firmaların Tareks kaydı yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir. Tareks kaydı yapılmayan firmalar ürünleri gümrükten çekemeyecektir firmaların ürünlerini gümrükten çekebilmeler için Sağlık Bakanlığı ürün onayı yeterli olmayacaktır. 

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

GTİP                       MADDE İSMİ
3002.10.98.00.00   Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar ile mamul ilaçlar hariç)
3006.10.10.00.00   Cerrahi dikişler için steril katgütler
3006.10.90.10.11   Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.10.13   Cerrahi poliglaktin iplik
3006.10.90.10.19   Diğerleri
3006.20.00.00.00   Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar)
3006.40.00.00.13   Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar, sentetik kemik greftleri
3307.90.00.90.11   Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
3821.00.00.00.00   Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız IVF ürünleri)
3822.00.00.10.00   Laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler
3822.00.00.20.00   Laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde)
3822.00.00.30.00   Laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
3822.00.00.90.00   Diğerleri
4014.10.00.00.00   Prezervatifler
8421.29.00.00.11   Diyalizör (yalnız diyaliz makineleri için olanlar)
9001.30.00.00.00   Kontak lensler
9018.13.00.00.00   Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
9018.19.90.00.19   Diğerleri (Yalnız NLS Vücut tarama sistemi, Check-up cihazları)
9018.31.10.00.12   Bir kullanımlık steril şırıngalar
9018.31.90.00.14   İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık)
9018.32.10.00.11   Şırınga iğnesi, bir kullanımlık
9018.39.00.00.11   Serum ve kan verme seti (Kanül)
9018.39.00.00.12   Hemodializ seti (kanül)
9018.39.00.00.14   İdrar sondası – nelaton
9018.39.00.00.15   İdrar sondası – foley
9018.39.00.00.17   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.18   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık (santral venös kateterleri)
9018.39.00.00.21   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık (balonla dilatasyon için)
9018.39.00.00.22   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık (iğne ile birlikte olan periferik olanlar)
9018.39.00.00.28   Diğer kateterler
9018.90.10.00.11   Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12   Mekanik tansiyon aleti
9018.90.30.00.11   Böbrek makinaları
9018.90.30.00.13   Dializ ve fistula setleri
9018.90.50.00.12   Kan torbaları
9018.90.84.00.12   Her nevi bisturiler
9018.90.84.00.18   Rahim içi aletler
9021.21.90.00.00   Diğer maddelerden olanlar
9021.31.00.00.00   Suni eklemler
9021.39.90.00.12   Kalp kapakçıkları
9021.39.90.00.13   Diğer uzuv ve organ iç protezleri (yalnız damar içine uygulanan tüm kalıcı stentler, yapay kalp, damar protezleri)
9021.50.00.00.11   Dahili kalp pilleri
9022.12.00.00.00   Bilgisayarlı tomografi cihazları (yalnız tıbbi amaçlı kullanılanlar)
9022.13.00.00.00   Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14.00.00.00   Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) (veterinerlik amaçlı kullanılanlar hariç)
9022.21.00.00.00   Tıbbi, cerrahi dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için (veterinerlik amaçlı kullanılanlar hariç)
9027.80.17.00.00   Diğerleri (yalnız in vitro tanı cihazları)

 


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat