Sağlık Bakanlığı İşlemleri

İlaç Ruhsatlandırma İşlemleri

İlaç Ruhsat (CTD) Dosyalarının Hazırlanması ve Elektronik Başvuru

Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Ruhsat Alımı

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı

Varyasyon Dosyalarının Hazırlanması

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Özel İzin Belgesi

Ruhsat Yenileme Başvurusu

Ruhsat Devir İşlemleri

KÜB ve KT Hazırlanması

Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik Başvurusu

GMP Belgesi Başvuru Dosyasının Hazırlanması

İlaç Hammaddeleri İthal İzni

Kontrol Belgesi

Kontrole Tabi Madde İthalatı

UBB Kayıtları

Firma Kaydı

Bayi Kaydı

Ürün Kaydı

İhracat Sertifikası

Kozmetik Bildirimleri

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası

Etiket Düzenlenmesi

Zehmer (Uzem) Bildirimi

Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirme Dosyası

Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları ve Enteral/ Parenteral Beslenme Ürünleri İthal İzinleri

Kontrol Belgesi Alımı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İzinleri

Biyosidal Ruhsatı Alımı

İnsani Tüketim Amaçlı Su İthal İzni

MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

Analiz Başvuru ve Takip İşlemleri

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin denetimlerden ceza alınmasını önleyen esaslar hakkında bilgilendirme, etiket ve ambalaj (stok ya da mağazalarda) kontrollerin yapılması  

Üretim Yeri İzni Alınması

Piyasa gözetimi ve Denetimi Danışmanlığı


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat