Risk AnaliziRİSK ANALİZİ

6331 sayılı yeni İş Güvenliği Kanunu (30.06.2012) ve Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (30.12.2012 ) ne göre  işverenler iş yerindeki tehlikeler ve mesleki riskler konusunda Risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır. (Madde 10)


 

 

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması durumunda 3.000 TL, aykırılığın devamı ettiği her ay için  4.500 TL para cezası bulunmaktadır.
Firmamız Risk Analizi konusunda ÇASGEM sertifikalı İş Güvenliği uzmanları ile hizmet vermektedir.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat