Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi

İthalat ve ihracat yapan firmalara, eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, A.TR düzenleme, götürü ve kısmi teminat uygulamaları, Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından faydalanabilme gibi hak ve uygulamalar ile işlemlerin Gümrük İdarelerinde daha süratli gerçekleştirilebilmesini sağlayan Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgedir.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat