Konsolosluk Evrak Onayları

Menşe Şahadetnamesi, ihracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir.
İhracat işlemlerinizde ihraç konusu ürüne ait Menşe Sertifikası ve Faturalarınızın mamulün ihraç edileceği ülkenin konsolosluğundan onaylatılması gerekmektedir.
Konsolosluklardan,
Menşe Şahadetnamesi ve Faturayla ile birlikte vekaletname, sözleşmeler, sağlık sertifikası gibi evrakların yanı sıra ilgili ülkelerde açılan ihâlelere katılacak şirketlere ait resmi evrakların tasdikleri de yapılabilmektedir.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat