Kalkınma Ajansı Destekleri

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı desteği veren Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadırlar. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.

Kalkınma Ajansları Ortak Konuları

Kalkınma Ajansları belirledikleri illere ve bölgelere özel farklı ihtiyaç konularında hibe çağrısına çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarını genel olarak ele aldığımızda bugüne kadar çağrıya çıkan bir çok Kalkınma Ajansı'nda aşağıda ki konuların yer aldığını görülmüştür;

 • Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma,
 • İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite arttırım faaliyetlerini desteklemek
 • Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
 • Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 • İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,
 • İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,
 • Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,
 • Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek,
 • İstihdam arttırıcı ve çevreye duyarlı projeler,
 • İşletmelerin pazarlama ve dış ticaret kapasitesinin iyileştirilmesi.

Bölgesel kalkınmaya hız kazanmak amacıyla, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yatırım gerçekleştirmek hususunda teşvik eden ajanslara 2008 yılından bu yana toplam 13.965 proje başvurusu yapılmış, 2.462 proje desteklenmiş ve 521,1 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Desteklenen Projelerden biri sizin projeniz olsun istiyorsanız tek yapmanız gereken bizimle irtibata geçmek. İşletmenizin faaliyet gösterdiği ilde çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansının hibe teklif çağrılarını takip ederek yatırım fikrinizi anlatan projenizi sizin için hazırlıyoruz.

Kalkınma Ajansları destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle irtibata geçmeyi unutmayın.


  Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat