KADIN DOSTU KENTLER HİBE PROGRAMI AÇIKLANDI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN DOSTU KENTLER 2 YEREL DÜZEYDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROGRAMI

PROGRAMIN HEDEFLERİ

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın dostu hizmetlerin desteklenmesi için kadın STK’ların kapasitelerinin artırılması
 • Yerel yönetimler, taban örgütler ve yerel kadın STK’lar arasında karşılıklı iş birliğinin teşvik edilmesi
 • Yerel yönetim planlama süreçlerine toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi için valilikler ile yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması

HİBE TUTARI

Bu program kapsamında bir proje başına talep edilebilecek azami hibe miktarı 25.000 TL’dir. Talep edilebilecek hibe oranı %50 ila %100 arasındadır.

BAŞVURUDA BULUNACAK İLLER

Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon

BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR

Aşağıdaki koşulları sağlayan dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kooperatifler başvurabilir.

 • Teklif edilen proje alanı ve konusu ile ilgili doğrudan çalışıyor olmak
 • Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak

PROJE SÜRESİ: Asgari 3 ay, azami 6 ay

PROJE KONUSU

 • Kadın ve eğitim hizmetleri
 • Kadın ve sağlık hizmetleri
 • Kadınların ekonomik hayata katılımı
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele
 • Karar alma mekanizmalarına kadınların katılımı
 • Kadın ve kentsel hizmetler

  Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat