KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI 2013 (TL)

CEZA MİKTARI 2014 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.325

7.612

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

731

759

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

2.928 

3.043

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

365

379

 

Not: Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

       Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat