Epdk İzin / Lisans İşlemleri


Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalatı:

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,
b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılabilir.

EPDK Lisans işlemleri:

Petrol piyasasında faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin türüne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans almak zorundadırlar. Lisan türleri, bedelleri, tadilleri v.b. konularda uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

 

 

 


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat