21.1.2014 tarihli Takviye Edici Gıda Uygulama Talimatı yayınlanmıştır.

21.1.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında;

  • Takviye edici gıdalar için ön bildirim yapılmadan önce “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” kapsamında onay alınması gerekmektedir.
  • Sadece onaylanmış takviye edici gıdaların ithalat başvuruları kabul edilir.
  • Takviye edici gıdanın depolamasını ve/veya satışını yapan tüm depo ve/veya perakende satış yerleri “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince kayıt ve/veya onay belgesi almak zorundadır.

    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat